CELL & LEATHER

CELL & LEATHER

EZOMBANE

CELL & LEATHER

Yeka iinkcubabuchopo zakwaCell & Leather zikuncede kuyo yonke into enxulumane nezombane kwakunye neefowuni.

Uqhagamshelwano:
043 642 3834
cellnleather@gmail.com

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon