CHECKERS

CHECKERS

IGROSARI

checkers

Fumana zonke iimveliso ozithandayo ngamaxabiso aphantsi xa uthenga kwaCheckers!

Uqhagamshelwano:
043 604 5900
002507@shoprite.co.za
www.checkers.co.za

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 08h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 08h00 – 15h00
NgeCawa: 08hh00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon