CLICKS PHARMACY

CLICKS PHARMACY

EZEMPILO NOBUHLE

clicks_logo

KuMthengisi-mayeza wakwaClicks kulapho ubathalela uluhlu lwezekhaya, ezempilo neemveliso zobuhle ngexabiso eliphantsi.

Umbono-banzi wabo kukuba enzela abathengi amave amyoli, avuyisa – ehlanganisa ezobuhle nezokuphila kunye nongqaphambili wokuthengisa amayeza kwakunye nempilo.

Uqhagamshelwano:
043 643 4107 (ivenkile) / 043 642 2546 (ikhemisi)
service@clicks.co.za
www.clicks.co.za

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon