HAIRPORT HAIR SALON

HAIRPORT HAIR SALON

EZEMPILO NOBUHLE

HAIRPORT HAIR SALON

Nokuba udinga ukuchetywa intloko, iphem, ukufaka umbala okanye ukususa inwele ngewax, amachule aseHairport Salon angakwenzela konke oku.

Uqhagamshelwano:
043 643 5038
bolarinwaadewole@yahoo.com

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon