IDENTITY

IDENTITY

IMPAHLA, ISIHLANGU NEZONGEZELO

U-Identity yindawo ebalisekileyo kokuhamba phambili kwimfashoni yamadoda namabhinqa. Impahla zabo ziluluhlu kwaye ungaphucula impahla onayo, kukho iilokhwe, iziketi, ijini neblawuzi kwakunye nezikipa, izilamba, ihudi, ooshoti,ikepusi nezihlangu.

Uqhagamshelwano:
043 642 6720
www.identity.co.za

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
X
wpChatIcon