JUMBO

JUMBO

IMPAHLA, ISIHLANGU NEZONGEZELO

Iza kuthenga kwaJumbo! Banenwaba yemiboniso nezipeshali ongabaweli kuphoswa zizo!

Uqhagamshelwano:
043 642 4722
info@jumboclothing.co.za
www.jumboclothing.co.za

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon