STANDARD BANK

STANDARD BANK

UBHANKISHA

Standard-Bank

Vula iakhawunti yebhanka, zibolekela imali okanye bolekela ishishini lakho, tyala imali bucala kwi-offshore okanye bhalisela i-Internet Banking.

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 15h30
NgoMgqibelo: 08h30 – 11h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon