TRUWORTHS

TRUWORTHS

IMPAHLA, ISIHLANGU NEZONGEZELO

Umxube wemibala, amalaphu, ezemfashoni, namagama abalisekileyo kwimpahla yamadoda namabhinqa, konke oku phantsi kophahla olunye. Thenga onke amagama owathandayo apha kwaTruworths.

Uqhagamshelwano:
043 642 1363
services@truworths.co.za
www.truworths.co.za

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon