WENGS ELECTRONICS

WENGS ELECTRONICS

EZOMBANE

WENGS ELECTRONICS

KwaWeng Electronics kusetyenzwa ngezombane nefowuni. Ukuba udinga uncedo nakuyintoni na edibine nezixhobo zamanje, tyelela ivenkile yabo apha emoli.

Uqhagamshelwano:
062 732 2756

Amaxesha orhwebo:
NgoMvulo – Lwesihlanu: 09h00 – 18h00
NgoMgqibelo: 09h00 – 15h00
NgeCawa: 09h00 – 14h00

UQHAGAMSHELWANO:
043 642 3631 | themallkwt@eris.co.za
Ekoneni ye Smith & Cross Street, eQonce
wpChatIcon